ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι δράσεις του Ι.Π.Κ. απευθύνονται σε όλα τα στελέχη του τομέα, ανεξάρτητα από την θέση και το επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο ανήκουν και ειδικότερα ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές, τεχνολόγους τροφίμων, στελέχη επιχειρήσεων του τομέα και όλους τους εμπλεκόμενους με τον κτηνοτροφικό τομέα.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

  • ακαδημαϊκή, ερευνητική και εφαρμοσμένη έρευνα
  • διαρκή διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών, ελεγκτικών οργάνων και στελεχών επιχειρήσεων
  • διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις
  • διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές της παραγωγικής διαδικασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο