Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ)

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ)

Πολιτεία, φορείς και επιχειρήσεις, ξεκίνησαν, με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος -ΙΠΚ, έναν ανοιχτό διάλογο, για πρώτη φορά από κοινού, και συζήτησαν τις γκρίζες ζώνες της διαδικασίας   καταχώρησης, καταγραφής και διαχείρισης των Ζωικών Υποπροϊόντων στο...