Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ – Ι.Π.Κ. αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς ερευνητές, κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος. Καταστατικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι να λειτουργεί ως κέντρο διά βίου μάθησης, καθώς και ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των κλαδικών θεμάτων.

Η διαρκής συνεργασία και οι συνέργειες των διαφορετικών φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τις εν λόγω Ομάδες επιστημόνων, με την διεπιστημονική και διεπαγγελματική τους εξειδίκευση, αποτελούν την βάση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είτε σε επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας, είτε σε επίπεδο αγοράς και διεθνούς ανταγωνισμού.

Με την εν λόγω πρωτοβουλία, μέσα από ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις και παρεμβάσεις, θα αναβαθμισθεί η παραγωγή και η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα κρέατος και θα αναδειχθεί η σημασία που έχουν τα προϊόντα για την εθνική οικονομία.

Στο Ι.Π.Κ. είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν, όλοι όσοι ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος και επιθυμούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου.

Διασύνδεση έρευνας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικού τομέα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ